Number of the records: 1  

Besser lernen durch Bewegung

  1. Clancy, Mary Ellen
    Besser lernen durch Bewegung : Spiele und Übungen fürs Gehirntraining / Mary Ellen Clancy. -- Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, c2008. -- 208 s. : il. -- ISBN : 9783834604170 (brož.).
    rozvoj myšlení. tvořivé hry. pohybové hry. aplikovaná tělesná výchova. vývoj dítěte. děti školního věku. příručky
    159.922.72. 159.95. 159.953.5. 316.346.32-053.5. 371.382-026.15(035). 796.012.4-053.2. 796.012.4-057.87. 796.2

Number of the records: 1