Number of the records: 1  

Antická státověda v díle M. T. Cicerona

  1. Dostalík, Petr,
    Antická státověda v díle M. T. Cicerona / Petr Dostalík. -- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. -- 164 s. -- (Monografie). -- Pod názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. -- ISBN : 9788024422800 (brož.).
    Univerzita Palackého. Právnická fakulta
    Cicero, Marcus Tullius, 106 př. Kr.-43 př. Kr. státověda. římské právo. ústavní právo. antická filozofie. starověký Řím. monografie
    321.01. 340.15. 342. 342.382. 14(37/38). (37). (048.8)

Number of the records: 1