Number of the records: 1  

ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities

  1. ACSM's
    ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities / editors J. Larry Durstine ... [et al.]. -- 3rd ed. -- Champaign, Ill. : Human Kinetics, 2009. -- xv, 439 s. -- ISBN : 9780736074339 (váz.) ISBN (invalid) 0736074333.
    Durstine, J. Larry. Moore, Geoffrey E.. Painter, Patricia L.. Roberts, Scott O. American College of Sports Medicine
    postižení. chronická nemoc. rehabilitace. tělovýchovné lékařství. osoby se zdravotním postižením. chronické nemoci. léčebná rehabilitace. rehabilitační cvičení. fyzioterapie. zátěžové testy. kolektivní monografie
    615.825. 316.344.6-056.26/.3. 616-036.1. 796.012.62. 796.015.57:159.9.072. (048.8:082)