Number of the records: 1  

Blackstone's civil practice 2009

  1. Blackstone's
    Blackstone's civil practice 2009 / editors Stuart Sime, Derek French ; contributors Evan Ashfield ... [et al.]. -- 9th ed. -- New York, N.Y. : Oxford University Press, 2008. -- 1 sv. (různé stránkování). -- ISBN : 9780199549641 (váz.).
    Sime, Stuart. French, Derek
    občanské právo procesní. občanské soudní řízení. Anglie. Wales. právní předpisy. právní komentáře
    347.9(410.1). 347.9(410.3). (094.5:0.072). (094.5)

Number of the records: 1