Number of the records: 1  

Antologie teorie odborného překladu

  1. Antologie
    Antologie teorie odborného překladu : výběr z prací českých a slovenských autorů / [sestavili] Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. -- 243 s. -- V tiráži: vyd. 2., aktualiz. a rozš., V OU 1.. -- 250 výt. -- ISBN : 9788073683832 (brož.).
    Gromová, Edita, 1954-. Hrdlička, Milan, 1935-. Vilímek, Vítězslav
    teorie překladu. odborné překlady. slovenština. čeština. sborníky
    81'25. 81'25'373.46. (437.3). (437.6). (075.8). (082)

Number of the records: 1