Number of the records: 1  
  1. Havlíčková, Helena, 1936-
    Dědictví : [kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948-1989] / Helena Havlíčková. -- 2., přeprac. a dopl. vyd. -- Olomouc : Poznání, c2008. -- 422 s. : il., portréty. -- Podnázev z obálky. -- Na obálce pod názvem: Jindřich Štreit - fotografie, Otmar Oliva - kresby z vězení, Vojtěch Vlček - faktografie. -- ISBN : 9788086606774 (váz.).
    1948-1989. perzekuce. církev. političtí vězni. zločiny komunismu. komunismus. Československo. autobiografie. vzpomínky
    323.28:329.15. 27-674.5. 323.28. 323.28-051. 321.74. 82-94. 929. (437)

Number of the records: 1