Number of the records: 1  

dějiny

 1. SYSz0003237
  LBL
   
  -----cz--a22-----n--4500
  003
   
  CZ-OlKUP
  005
   
  20220426220341.7
  008
   
  000804|n|anznnbabn-----------n-a|a------
  040
   
  $a ABA001 $b cze $d ABA001
  072
  -7
  $a 93/94 $x Dějiny (obecně) $2 Konspekt $9 8 $T . $7 upol_us_auth*n0000518
  072
  -7
  $a 94(...) $x Dějiny jednotlivých zemí, oblastí $2 Konspekt $9 8
  080
   
  $a 93/94 $c obecně $d in general $2 MRF_2014
  080
   
  $a 94(...) $c tematické zpřesnění $d topical subdivision $2 MRF_2014
  150
   
  $a dějiny
  450
   
  $a historie $0 o
  550
   
  $a historická muzea $7 upol_us_auth*0077666
  550
   
  $w h $a masmédia a dějiny $7 upol_us_auth*0272502
  550
   
  $a dějepis $7 upol_us_auth*z0003231
  550
   
  $a fiktivní dějiny $7 upol_us_auth*0076561
  550
   
  $a osobnost v dějinách $7 upol_us_auth*0085551
  550
   
  $a periodizace dějin $7 upol_us_auth*0086043
  550
  1-
  $w h $a dějiny civilizace $7 upol_us_auth*0055708
  550
  1-
  $w h $a filozofie dějin $7 upol_us_auth*z0004761
  550
  1-
  $w h $a historická antropologie $7 upol_us_auth*z0000595
  550
  1-
  $w h $a hospodářské dějiny $7 upol_us_auth*z0003240
  550
  1-
  $w h $a interpretace dějin $7 upol_us_auth*0118557
  550
  1-
  $w h $a kulturní dějiny $7 upol_us_auth*z0003244
  550
  1-
  $w h $a literatura a dějiny $7 upol_us_auth*0082038
  550
  1-
  $w h $a politické dějiny $7 upol_us_auth*z0003248
  550
  1-
  $w h $a regionální dějiny $7 upol_us_auth*z0003250
  550
  1-
  $w h $a sociální dějiny $7 upol_us_auth*z0003251
  550
  1-
  $w h $a teologie dějin $7 upol_us_auth*0091739
  550
  1-
  $w h $a události $7 upol_us_auth*z0022030
  550
  1-
  $w h $a umění a dějiny $7 upol_us_auth*0092759
  677
   
  $a Termín označuje: 1. Vědní obor popisující a interpretující vývoj lidské společnosti od počátků existence člověka až do současnosti. 2. Historický vývoj dané země, oblasti, lokality, který může, ale nemusí být časově ohraničen. 3. Dějiny jednotlivých entit (etnických skupin, oborů).
  680
   
  $i 1. Termín označující vědní obor se uvádí vždy ve vstupním prvku. 2. Jako tematické zpřesnění se používá za geografickými názvy zemí, oblastí a lokalit v dokumentech, u nichž převládá historický aspekt, kontext (např. monografie dějin, chronologický přehled událostí dané oblasti) a za názvy etnických skupin a oborů, kde nelze termín "dějiny" uvést jako součást termínu ve vstupním prvku.
  680
   
  $i Poznámka ke skupině Konspektu (SK): dějiny jako vědní obor se řadí do SK 93/94 Dějiny (obecně); dějiny označující historický vývoj oblasti se řadí do SK pro dějiny dané země, oblasti; dějiny oboru se řadí do SK pro daný obor.
  750
  07
  $a history $2 eczenas
Number of the records: 1