Number of the records: 1  

spánek

 1. SYSd012890
  LBL
   
  01924nz--a2200277n--4500
  003
   
  CZ-PrNML
  005
   
  20190108
  008
   
  990101-n-ancnnbaba-----------a-ana-----d
  035
   
  $a (DNLM)D012890
  040
   
  $a ABA008 $b cze
  072
   
  $a F02. $x 830. $x 855
  072
   
  $a G11. $x 561. $x 803
  150
   
  $a spánek $2 czmesh
  550
   
  $w g $a nervový systém - fyziologické jevy $7 upol_us_auth*d009424
  550
   
  $w g $a psychofyziologie $7 upol_us_auth*d011603
  550
   
  $w h $a spánková hygiena $7 upol_us_auth*d000070263
  550
   
  $w h $a spánková latence $7 upol_us_auth*d000074361
  550
   
  $w h $a sny $7 upol_us_auth*d004325
  550
   
  $w h $a spánková deprivace $7 upol_us_auth*d012892
  550
   
  $w h $a stadia spánku $7 upol_us_auth*d012894
  550
   
  $w i $a polysomnografie $i RT $7 upol_us_auth*d017286
  680
   
  $a Přirozený stav opačný k stavu bdělosti. V průběhu s. se střídá několik stadií a cyklů, které lze rozlišit např. pomocí EEG vyšetření, resp. polysomnografie. Po usnutí se nejprve objeví synchronní s., který je několikrát za noc přerušován paradoxním s. V této fázi dochází k ochabnutí svalstva spojenému s náhlými pohyby, kolísá krevní tlak a srdeční frekvence, zdají se sny, u mužů bývají erekce. Typické jsou rychlé pohyby očních bulbů, které daly této fázi s. název – spánek REM. Tvoří u dospělého asi čtvrtinu celkové doby spánku. Synchronní (NREM tj. non-REM) s. se podle své hloubky dělí do 4 stadií (stadium 1 – theta spánek, 2 – sigma spánek, stadia 3 a 4 – delta spánek). S. umožňuje odpočinek celého těla, ale zejm. mozku. Proto při jeho nedostatku (spánkové deprivaci) dochází k narušení psychických funkcí. K poruchám s. patří např. hypersomnie, dyssomnie, insomnie, parasomnie. (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
  750
  -2
  $a Sleep $7 D012890
  980
   
  $x M
  982
   
  $a 1