Number of the records: 1  

Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (časopis)

 1. SYS0140557
  LBL
   
  01143nz--a2200205n--4500
  003
   
  CZ-OlKUP
  005
   
  20120717113032.2
  008
   
  110907|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
  040
   
  $a ABA001 $b cze
  130
  -0
  $a Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (časopis) $7 unn2011658441
  430
  -0
  $a Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (časopis)
  530
  -0
  $a Archiv pro badání o životě a spisech Jana Amose Komenského (časopis) $7 unknown*unn2011658415
  530
  -0
  $a Acta Comeniana $7 unknown*unn2011658440
  670
   
  $a Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : Acta Comeniana. Praha, Academia 1957-1970^^^sv. Vychází nepravidelně
  680
   
  $i Časopis pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku vycházel v letech 1957-1968 jako pokračování sborníku Archiv pro badání o životě a spisech Jana Amose Komenského. V roce 1969 na něj navázal cizojazyčný časopis Acta Comeniana.
  856
  42
  $u http://abicko.avcr.cz/2010/07/09/ $4 N
  856
  42
  $u http://komeniologie.flu.cas.cz/knihovna_periodika.php $4 N
Number of the records: 1