Number of the records: 1  

Německo

 1. SYS0108150
  LBL
   
  -----cz--a22-----n--4500
  003
   
  CZ^PrNK
  005
   
  20200825220249.1
  008
   
  010815|n|acznnaabn-----------n-a|a------
  034
   
  $d E010.4515 $e E010.4515 $f N051.1657 $g N051.1657
  040
   
  $a ABA001 $b cze $d ABA001
  043
   
  $a e-gx---
  080
   
  $a (430) $2 MRF_2003
  151
   
  $a Německo
  451
   
  $a Deutschland $0 o
  451
   
  $a Bundesrepublik Deutschland $0 o
  451
   
  $a BRD $0 o
  451
   
  $a Spolková republika Německo $0 o
  551
   
  $a Německý spolek (1815-1866) $7 upol_us_auth*0305929
  551
   
  $7 upol_us_auth*0173174 $a Výmarská republika (Německo : 1919-1933)
  551
   
  $a Bavorská republika rad (1919) $7 upol_us_auth*0357043
  551
   
  $a Německo jižní $7 upol_us_auth*0354100
  551
   
  $a Německo severní $7 upol_us_auth*0278596
  551
   
  $a Německo východní $7 upol_us_auth*0167802
  551
   
  $a Německo západní $7 upol_us_auth*0254146
  551
   
  $a Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) $7 upol_us_auth*0365288
  551
   
  $a Německo (britská okupační zóna, 1945-1955) $7 upol_us_auth*0366659
  551
   
  $a Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955) $7 upol_us_auth*0366658
  551
   
  $a Německo (okupační zóny, 1945-1955) $7 upol_us_auth*0366660
  551
   
  $a Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955) $7 upol_us_auth*0365332
  551
   
  $a Německo-oblasti východní (do r. 1945) $7 upol_us_auth*0359007
  551
   
  $a Prusko $7 upol_us_auth*0109246
  551
  1-
  $w h $a Bavorsko (Německo) $7 upol_us_auth*0107884
  551
  1-
  $w h $a Berlín (Německo : spolková země) $7 upol_us_auth*0358510
  551
  1-
  $w h $a Braniborsko (Německo) $7 upol_us_auth*0107974
  551
  1-
  $w h $a Brémy (Německo : spolková země) $7 upol_us_auth*0354246
  551
  1-
  $w h $a Bádensko-Württembersko (Německo) $7 upol_us_auth*0133670
  551
  1-
  $w h $a Dolní Sasko (Německo) $7 upol_us_auth*0108172
  551
  1-
  $w h $a Durynsko (Německo) $7 upol_us_auth*0108219
  551
  1-
  $w h $a Hamburk (Německo : spolková země) $7 upol_us_auth*0161668
  551
  1-
  $w h $a Hesensko (Německo) $7 upol_us_auth*0108436
  551
  1-
  $w h $a Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo) $7 upol_us_auth*0153736
  551
  1-
  $7 upol_us_auth*0365288 $w h $a Německo (americká okupační zóna, 1945-1955)
  551
  1-
  $7 upol_us_auth*0365332 $w h $a Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955)
  551
  1-
  $w h $a Německá demokratická republika $7 upol_us_auth*0108149
  551
  1-
  $w h $a Německá spolková republika $7 upol_us_auth*0108152
  551
  1-
  $w h $a Porýní-Falc (Německo) $7 upol_us_auth*0109210
  551
  1-
  $w h $a Sasko (Německo) $7 upol_us_auth*0109344
  551
  1-
  $w h $a Sasko-Anhaltsko (Německo) $7 upol_us_auth*0258065
  551
  1-
  $w h $a Severní Porýní-Vestfálsko (Německo) $7 upol_us_auth*0108960
  551
  1-
  $w h $a Sársko (Německo) $7 upol_us_auth*0118672
  551
  1-
  $w h $a země bývalé NDR $7 upol_us_auth*0357402
  551
  1-
  $w h $a Šlesvicko-Holštýnsko (Německo) $7 upol_us_auth*0209022
  680
   
  $i Používá se pro Německo ve všech historických obdobích a jako geografický kvalifikátor za názvy měst, obcí, geografických útvarů a pro celoněmecké reálie. Pokud informační zdroj výslovně pojednává o tématech souvisejících s existencí jednotlivých státních útvarů (Prusko, Německá demokratická republika, Německá spolková republika, Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) apod.), používají se pro korporace a ve věcném popisu geografické názvy těchto státních útvarů.
  751
  07
  $a Germany $2 eczenas

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 51°9'56.52"N, 10°27'5.40"E

GPS: 51°9'56.52"N, 10°27'5.40"E

Number of the records: 1