Number of the records: 1  

Bible

 1. SYS0027606
  LBL
   
  -----cz--a22-----n--4500
  003
   
  CZ-PrNK
  005
   
  20180223081942.4
  008
   
  061124|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
  040
   
  $a ABA001 $b cze $d ABA001
  130
  -0
  $a Bible. $p Daniel $7 unn2006374717
  430
  -0
  $a Bible. $p Kniha Danielova $0 o
  430
  -0
  $a Bible. $p Danielova kniha $0 o
  430
  -0
  $a Bible. $p Kniha proroka Daniela $0 o
  430
  -0
  $a Daniel $0 o
  430
  -0
  $a Kniha Danielova $0 o
  430
  -0
  $a Danielova kniha $0 o
  430
  -0
  $a Kniha proroka Daniela $0 o
  667
   
  $a Kniha Daniel (דניאל) je jednou z nejmladších knih Starého zákona, která vznikla zřejmě ve 2. století př. n. l. za vlády syrského krále Antiocha IV. Epifana.Úvod a závěr knihy jsou psány hebrejsky, zbytek je psán aramejsky. K závěru knihy připojuje Vulgata jako 13. kapitolu příběh o ctnostné Zuzaně a jako 14. kapitolu příběh Bél a drak. Řecké části nejsou součástí palestinského kánonu, protestanté je nepovažují za součást Bible, avšak katolíci je považují za kanonické texty, stejně jako církve pravoslavné.
  670
   
  $a NKC
  856
  42
  $u http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/informativni-materialy/www-bible $y Bible - odkazy $4 N
Number of the records: 1