Number of the records: 1  

skupiny lidí

 1. Topical termskupiny lidí
  See linkskupiny lidí - výčet (UF)
  See alsoalkoholici
  bývalí kuřáci
  chodci
  dárci tkání
  děti z vícečetných porodů
  dítě adoptované
  dítě opuštěné
  dítě osiřelé
  dítě postižených rodičů
  dítě v pěstounské péči
  dobrovolní pracovníci
  dospělé děti
  emigranti a imigranti
  konzultanti
  kuřáci
  legální poručníci
  lidé bez domova
  lidé bez zdravotního pojištění
  manželé
  misionáři
  muži
  návštěvníci pacientů
  nechtěné dítě
  nekuřáci
  nezletilí
  oběti katastrofy
  oběti zločinu
  osoby bezmocné doma
  osoby pečující o pacienty
  osoby s přechodným pobytem a migranti
  osoby upoutané na lůžko
  otroci
  pacienti
  populační skupiny
  postižení
  pracující chudí
  prarodiče
  přátelé
  přežívající
  příjemce transplantátu
  rodiče
  sexuální menšiny
  sexuální partneři
  sexuální pracovníci
  školitelé
  skupiny lidí podle povolání
  sourozenci
  sportovci
  studenti
  subjekty výzkumu
  Svědkové Jehovovi
  svobodní
  umírající
  uprchlíci
  uživatelé drog
  vegetariáni
  věkové skupiny
  veteráni váleční
  vězni
  výjimečné dítě
  významné osobnosti
  žadatelky o potrat
  ženy
  zločinci
  zranitelné populace
  Linking entryPersons
  ConspectM01
  NoteOsoby jako jednotlivci (např. žadatelky o potrat) nebo jako členové skupiny (např. Američané španělského původu). Nepoužívá se pro členy různých profesí (např. lékaři) nebo povolání (např. knihovníci), pro které jsou k dispozici konkrétní deskriptory (skupiny lidí podle povolání).
  Databaset150m
  References (65) - t150m
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1