Number of the records: 1  

Stres a Syndróm vyhorenia v paliatívnej starostlivosti

 1. Title statementStres a Syndróm vyhorenia v paliatívnej starostlivosti [rukopis] / Daša Ciprichová
  Additional Variant TitlesSyndróm vyhorenia u zdravotných pracovníkov v paliatívnej starostlivosti
  Personal name Ciprichová, Daša (dissertant)
  Translated titleBurn-out syndrome in paliative care
  Issue data2011
  Phys.des.119 strán
  NoteVed. práce Martin Kupka
  Another responsib. Kupka, Martin, 1976- (thesis advisor)
  Nedvěd, Jan (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords paliatívna starostlivosť * syndróm vyhorenia * stres * postoj k smrti * palliative care * burn-out syndrome * stress * death attitude
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageslovenština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  155445-195996131.pdf16528 KB31.03.2011
  PosudekTyp posudku
  155445-ved-505684586.docPosudek vedoucího
  155445-opon-368997297.pdfPosudek oponenta

  Syndróm vyhorenia sa spája so zvýšenou angažovanosťou, zníženým pracovným výkonom a spokojnosťou s povolaním.Je predzvesťou zdravotných problémov. spôsobených stresom.Špecifickým cieľom našej štúdie bolo zhodnotenie stupňa závažnosti syndrómu vyhorenia,sledovanie vzájomných vzťahov medzi demografickými charakteristikami,postojom zdravotníckych pracovníkov k smrti a syndrómom vyhorenia v paliatívnej starostlivosti v porovnaní so zdravotníkmi chirurgických odborností.Burn-out is associated with low career satisfaction, decreased job performance and commitment. Burn-out is a good predictor of stress-related health problems. Specofic objectives in our study were to assess the levels of burn-out and to investigate the interrelationships between sociodemographic characteristics, death attitude profile and burnout of physicians and nurses working in palliative care compared with the same characteristics of health care professionals working in surgical specializations.