Number of the records: 1  

Polní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabužko z feministického pohledu

 1. Title statementPolní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabužko z feministického pohledu [rukopis] / Ester Kadlecová
  Additional Variant TitlesPolní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabužko z feministického hlediska
  Personal name Kadlecová, Ester (dissertant)
  Translated titleField work in ukrainian sex by Oksana Zabuzhko from a feminist perspective
  Issue data2011
  Phys.des.78 s. (128 065), 2 s. : il.
  NoteVed. práce Uljana Cholod
  Another responsib. Cholodová, Uljana, 1968- (thesis advisor)
  Anderš, Josef (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra slavistiky. Sekce ukrajinistiky (degree grantor)
  Keywords Oksana Zabužko * postmodernismus * feminismus * ženská próza * novodobý román * nový typ hrdinky * Polní výkum ukrajinského sexu * Oksana Zabuzhko * postmodernism * feminism * women's prose * modern novel * new type of heroine * Field Work In Ukrainian Sex
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageukrajinština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineUkrajinská filologie - Čínská filologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  132765-450609082.pdf8638.4 KB07.01.2011
  PosudekTyp posudku
  132765-ved-746561164.pdfPosudek vedoucího
  132765-opon-200656282.pdfPosudek oponenta

  Magisterská práce mapuje literární vývoj od konce 80. let 20. století na Ukrajině, kdy do literatury začaly pronikat feministické tendence. Pokouší se zachytit proměny ukrajinské literární scény, která je spojena s tímto novodobým fenoménem. Na materiálu románu Polní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabužko se práce snaží o vymezit jednotlivé problémy spojené s ženskou tvorbou a vytvořením novodobé moderní hrdinky v literatuře.My magisterial work covers literature development from end of 1980s in Ukraine, when feminist trends started to pervade. It tries to capture changes of Ukrainian literary scene, which was connected with this modern phenomenon. In the "Field Work In Ukrainian Sex" by Oksana Zabuzhko, it tries to define particular issues connected with women writing and creating modern literary heroine.