Number of the records: 1  

Self-koncept, alexithymie a disociace u pacientů s psychosomatickými poruchami

 1. Title statementSelf-koncept, alexithymie a disociace u pacientů s psychosomatickými poruchami [rukopis] / Monika Biolková
  Additional Variant TitlesSelf-koncept, alexithymie a disociace u pacientů s psychosomatickými poruchami
  Personal name Biolková, Monika (dissertant)
  Translated titleSelf-concept, alexithymia and dissociation in patients with psychosomatic disorders
  Issue data2011
  Phys.des.88 : grafy, tab.
  NoteVed. práce Roman Procházka
  Another responsib. Dostál, Daniel (opponent)
  Procházka, Roman (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords alexithymie * selfkoncept * psychická disociace * somatoformní disociace * strategie zvládání stresu * psychosomatika * alexithymia * self-concept * psychic dissociation * somatoform dissociation * coping strategies of distress * psychosomatics
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  118525-119097079.pdf506.3 MB29.03.2011
  PosudekTyp posudku
  118525-ved-857607280.docPosudek vedoucího
  118525-opon-352037046.docPosudek oponenta

  Diplomová práce zkoumá výskyt alexithymie, psychické a somatoformní disociace ve spojitosti se selfkonceptem a strategiemi zvládání stresu u osob s psychosomatickými potížemi a u studentů psychologie studujících na Univerzitě Palackého v Olomouci.The thesis investigace incidence of alexithymia, psychic and somatoform dissociation in conjuction with self-concept and copig strategies of distress in individuals with psychosomatic difficulties and in students of Palackého University in Olomouc.