Number of the records: 1  

Bazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů

 1. Title statementBazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů [rukopis] / Klára Fabíková
  Additional Variant TitlesBazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů
  Personal name Fabíková, Klára (dissertant)
  Translated titleBasal stimulation from perspective of theirs providers
  Issue data2010
  Phys.des.95 s., 14 s. obr. příloh : portréty, grafy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Martin Lečbych
  Another responsib. Lečbych, Martin, 1980- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords Koncept bazální stimulace * osobnost * dotek * individuální přístup * psychologický výzkum * Concept of Basal stimulation * Personality * Touch * Individualization * Psychological research
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  65680-726815617.doc184.9 MB07.04.2010
  PosudekTyp posudku
  65680-opon-468813553.docPosudek oponenta

  Diplomová práce sleduje u nás málo rozšířenou metodu bazální stimulace. Autorka seznamuje čtenáře s pojmem bazální stimulace, jejími oblastmi, metodami a možnostmi využití. Výzkum se zabývá otázkou bazální stimulace ve spojení s lidmi s mentálním a tělesným postižením a potřebnosti metody v práci s těmito lidmi. Sledovanými vlastnostmi jsou: empatie, trpělivost, znalost, důvěra.Diploma thesis folows up the method of basal stimulation, which is few-spread in Czech Republic. Autor introduce the term of basal stimulation, its features, methods and possibilities of usage. Research deals with connection of basal stimulation of mentally and physically affected people. It also wants to answer a necessity of application of this method for these people. The attributes in wiew are: empathy, patience, knowledge, trust.