Number of the records: 1  

Hagiografie raně středověkého světce na příkladu života sv. Patrika

 1. Title statementHagiografie raně středověkého světce na příkladu života sv. Patrika [rukopis] / Tomáš Smolek
  Additional Variant TitlesHagiografie raně středověkého světce na příkladu života svatého Patrika
  Personal name Smolek, Tomáš (dissertant)
  Translated titleThe Hagiography of an Early Medieval Saint on the Example of Saint Patrick´s Life
  Issue data2009
  Phys.des.48 s. (129 449 znaků), 5 s. př
  NoteVed. práce Tomáš Parma
  Another responsib. Parma, Tomáš, 1971- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění (degree grantor)
  Keywords kult * svatí * hagiografie * Sv. Patrik * Pozdní Antika * Raný středověk * cult * saints * hagiography * St. Patrick * Late Antiquity * Early Middle Ages
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních škol - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  92060-554750331.doc95 MB01.04.2009
  PosudekTyp posudku
  92060-ved-402780171.pdfPosudek vedoucího
  92060-opon-393589925.docPosudek oponenta

  Práce se zabývá ve své první části obecně kultem svatých v pozdní antice a raném středověku. Druhou část práce tvoří ,,hagiografie" sv. Patrika. Tato část práce se zabývá nejprve dostupnými prameny o sv. Patrikovi, potom jeho životem a v úplném závěru je krátká kapitola pojednávající o kultu sv. Patrika v českých zemích.In its first part, the diploma thesis deals with the cult of saints in Late Antiquity and in the Early Middle Ages. The second part cosists of the hagiography of St. Patrick. This part of the diploma thesis is at first concerned with available sources of information, then by his life and in the final part there is a chapter dealing with the cult of St. Patrick in our country.