Number of the records: 1  

Specifika tlumočení pro žáky/studenty se sluchovým postižením

 1. Title statementSpecifika tlumočení pro žáky/studenty se sluchovým postižením [rukopis] / Kateřina Marečková
  Additional Variant TitlesSpecifika tlumočení pro žáky/studenty se sluchovým postižením
  Personal name Marečková, Kateřina (dissertant)
  Translated titleSpecifics of interpretation for deaf-impaired students
  Issue data2009
  Phys.des.102 + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Eva Souralová
  Another responsib. Souralová, Eva, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords sluchové postižení * sluchová vada * tlumočení znakového jazyka * transliterace znakované češtiny * vizualizace mluveného jazyka * totální komunikace * bilingvální přístup * orální přístup * Deaf impairment * hearing defect * sign language interpreting * transliteration of Czech sign language * visualization of spoken language * total communication * bilingual approach * oral approach
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  58844-924777663.pdf23.9 MB31.03.2009
  PosudekTyp posudku
  58844-ved-336017926.docPosudek vedoucího
  58844-opon-894267097.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se věnuje komunikačním systémům osob se sluchovým postižením a komplexně se zabývá problematikou tlumočení znakového jazyka. Výzkumná část se zabývá informovaností žáků devátých tříd základních škol pro sluchově postižené o tlumočnických službách a tyto data jsou následně porovnávány s informovaností studentů středních škol pro sluchově postižené. Východiskem pro volbu škol byl preferovaný vzdělávací přístup.The diploma thesis devotes to communication systems of deaf-impaired persons and it deals comprehensively with the problems of sign language interpreting. The research part is concerned with an awareness of 9th grade's students at lower secondary schools for deaf-impaired students about interpretator services and these data are subsequently compared with the awareness of students at secondary schools for deaf-impaired. The preferred educational approach was the base for the choice of the school.

Number of the records: 1