Number of the records: 1  

Analýza informací o sportu osob s postižením ve sportovních časopisech (v letech 2000 - 2006)

 1. Title statementAnalýza informací o sportu osob s postižením ve sportovních časopisech (v letech 2000 - 2006) [rukopis] / Petra Chovanová
  Additional Variant TitlesAnalýza informací o sportu osob s postižením ve sportovních časopisech (v letech 2000 - 2006)
  Personal name Chovanová, Petra (dissertant)
  Translated titleAnalysis of information in sports of persons with disabilities in sport periodical (years 2000 {--} 2006)
  Phys.des.56 s., 24 s. příloh : schémata, tab.
  NoteVed. práce Hana Válková
  Another responsib. Válková, Hana, 1943- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit (degree grantor)
  Keywords vada * postižení * handicap * olympijské hry * paralympijské hry * deaflympijské hry * specialní olympijské hry * Defekt * handicap * olympic games * paralympics * special olympics * deaflympics
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineAplikovaná tělesná výchova
  PosudekTyp posudku
  63800-ved-374961662.docPosudek vedoucího

  Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení analýzy informací o sportu osob s postižením ve vybraných sportovních časopisech. Práce byla zaměřena také na porovnání četnosti článků s výskytem dané problematiky a četnosti článků s olympijskou tematikou. V této práci bylo analyzováno 385 výtisků českých sportovních periodik z let 2000 - 2006. Nejvíce výtisků s články o sportu osob s postižením bylo ve sportovním časopise Peloton 16,67%, který měl i nejvíce výtisků s články s olympijskou tematikou 80,95%.The main aim of the thesis was analysis of information in sports of persons with disabilities in chosen sport magazines. The project was also based on comparing how often do articles with this theme appear to how often we read about olympic games theme. I have inspected chosen magazines from year 2000 - 2006. I have analysed 385 magazines. The most articles based on disabled sport was in sport magazine Peloton (16,67%), which also had the most articles about Olympic games (80,95%).