Number of the records: 1  

Neverbální komunikace

 1. Title statementNeverbální komunikace [rukopis] / Olga Klepáčová
  Additional Variant TitlesNeverbální komunikace
  Personal name Klepáčová, Olga (dissertant)
  Translated titleNon-verbal communication
  Issue data2007
  Phys.des.57s., 44599 znaků, 13 s.obr.př + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Jana Šindelová
  Another responsib. Šindelová, Jana (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy (degree grantor)
  Keywords Komunikace {--} neverbální * výraz * gesto * mimika * The Communication {--} nonverbal * expression * gesture * mimicry
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství německého jazyka a výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  44326-ved-584718969.docPosudek vedoucího
  44326-opon-269227205.docPosudek oponenta

  Ústředním tématem diplomové práce je neverbální komunikace. Teoretická část obsahuje základní charakteristiky pojmu neverbální komunikace a její členění, popisuje tvorbu vybraných českých i zahraničních uměleckých osobností, které se zabývaly především figurální tvorbou. Praktická část je složena ze sedmi kreseb perem a tuší a tří velkoformátových xeroxů. Didaktická část popisuje průběh vyučovací hodiny v níž bylo žáky zpracováno téma neverbální komunikace. Přesný popis učební jednotky je doložen ukázkami výsledných prací.The main topic of the Diploma thesis is non-verbal communication. The theoretical part contains the basic characteristics of the term non-verbal communication and its segmentation, it describes the work of selected Czech and International Artists who were focusing mainly on figural work. The practical part consists of seven paintings painted with pen and ink and three large format xerox samples. The didactical part describes the content of a lesson where students dealt with the topic of non-verbal communication. The detailed description of the lesson is enclosed in the form of examples of final works.

Number of the records: 1