Number of the records: 1  

Neverbální komunikace ve vyučovacím procesu na 1. stupni ZŠ

 1. Title statementNeverbální komunikace ve vyučovacím procesu na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Pavlína Uradníčková
  Additional Variant TitlesNeverbální komunikace ve vyučovacím procesu na 1. stupni ZŠ
  Personal name Uradníčková, Pavlína, (dissertant)
  Translated titleNonverbal communication in learning process at primary school
  Issue data2018
  Phys.des.106 s. : il., schémata, tab. + 3 CD
  NoteVed. práce Jana Kusá. Oponent Dana Cibáková
  Another responsib. Kusá, Jana, 1984- (thesis advisor)
  Cibáková, Dana, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury (degree grantor)
  Keywords Komunikace * neverbální komunikace * řeč těla * extralingvální prostředky * proxemika * haptika * posturika * gestika * kinezika * mimika * image * Communication * nonverbal communication * body language * extralingual means * proxemics * haptics * posturology * gesture * kinesics * mimics * image
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00221049-700429856.docx157.8 MB17.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00221049-ved-919204569.docPosudek vedoucího
  00221049-opon-430392361.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00221049-prubeh-999537459.pdf11.01.201717.04.201823.05.20182Hodnocení známkou

  Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část shrnuje všeobecné poznatky o neverbální komunikaci. Praktická část popisuje neverbální chování vyučujících během vyučovacího procesu, sleduje rozdíly řeči těla mezi vyučujícími ženami a muži, určuje nejčastější chyby v jejich projevu a dokládá seznam doporučení, jak chyby odstranit. Odborné poznatky byly následně na základě metody pozorování sledovány v praxi na konkrétní základní škole.The diploma thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the general knowledge of nonverbal communication. The practical part describes the non-verbal conduct of primary school teachers during the teaching process, observes the differences in body language among female and male teachers, identifies the most common mistakes in the teacher´s conduct, and illustrates a list of recommendations how to remove errors. Then the expertise has been monitored at specific primary school by observational method.

Number of the records: 1