Number of the records: 1  

Možnosti vyjadřování žáka mladšího školního věku prostřednictvím neverbální komunikace

 1. Title statementMožnosti vyjadřování žáka mladšího školního věku prostřednictvím neverbální komunikace [rukopis] / Martina Šťastná
  Additional Variant TitlesMožnosti vyjadřování mladšího školáka prostřednictvím neverbální komunikace
  Personal name Šťastná, Martina (dissertant)
  Translated titlePossibilities of expression of young pupil through a nonverbal communication
  Issue data2017
  Phys.des.86 s. (110 445 znaků) : grafy
  NoteVed. práce Dominika Stolinská
  Another responsib. Provázková Stolinská, Dominika, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Komunikace * verbální komunikace * neverbální komunikace * možnosti vyjadřování * mimika * emoce * gesta * řeč těla * žák * mladší školní věk * taneční terapie * metody výuky * Communication * verbal communication * non-verbal communication * facial expression * emotions * gestures * body language * pupil * younger school age * dance therapy * teaching methods
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00197717-779556997.pdf22.3 MB21.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00197717-ved-551308376.docPosudek vedoucího
  00197717-opon-353976382.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00197717-prubeh-786786498.pdf13.01.201521.04.201715.05.20174Hodnocení známkou

  Diplomová práce pojednává o neverbální komunikaci se zaměření na specifické projevy žáků prvního stupně základní školy. Cílem této práce je zhodnocení možného pozitivního působení tance při hodinách tělesné výchovy. Teoretická část popisuje možnosti rozvoje neverbální komunikace nastíněné v Rámcovém vzdělávacím programu a zkoumá její konkrétní podoby v podobě gest, mimiky a emocí žáků. Praktická část je věnovaná výzkumu, který byl proveden s žáky během osmi společných hodin tělesné výchovy. Hlavním prvkem těchto hodin byl tanec. Pro zhodnocení výstupu výzkumu byl zvolen dotazník, který žáci vyplnili před první hodinou společné tělesné výchovy a týden po poslední hodině společné tělesné výchovy. Rozdíly v odpovědích byly zaneseny do tabulky a grafů.This diploma thesis deals with non-verbal communication focused on pupils of the 1st grade of primary school. The aim of the thesis is to find out if dancing would have a positive effect on lessons of physical education. Theoretical part describes possibilities of development of non-verbal communication in Rámcový vzdělávací program. Specific forms of non-verbal communication are described later such as gestures, facial expressions and emotions of pupils. Practical part of the thesis is dedicated to a survey that was made during eight lessons of physical education with pupils. The main element of the lesson was dancing. For the evaluation of the survey I chose a questionnaire which had been filled before the first lesson and also one week after the last lesson. Differences between answers were inserted into a table and visualized by diagrams.

Number of the records: 1