Number of the records: 1  

Noční můry ve vztahu k hranicím v mysli, traumatickým zkušenostem a vztahové vazbě

 1. Title statementNoční můry ve vztahu k hranicím v mysli, traumatickým zkušenostem a vztahové vazbě [rukopis] / Vladimíra Šídlová
  Additional Variant TitlesNoční můry ve vztahu k hranicím v mysli, traumatickým zkušenostem a vztahové vazbě
  Personal name Šídlová, Vladimíra (dissertant)
  Translated titleNightmares in relationship to boundaries in the mind, trauma experiences and attachment
  Issue data2016
  Phys.des.98 s. (180359 znaků) : tab. + 1 CD ROM
  NoteOponent Olga Pechová. Ved. práce Lucie Klůzová kráčmarová
  Another responsib. Pechová, Olga, 1975- (opponent)
  Klůzová kráčmarová, Lucie (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords noční můry * hranice v mysli * trauma * vztahová úzkostnost * vztahová vyhýbavost * nightmares * boundaries in the mind * trauma * attachment anxiety * attachment avoidance
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00194802-996217917.pdf111.8 MB11.03.2016
  PosudekTyp posudku
  00194802-ved-229071725.pdfPosudek vedoucího
  00194802-opon-956183192.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00194802-prubeh-804464654.jpg27.11.201411.03.201607.06.20161Hodnocení známkou

  Noční můry jsou sny typické negativním obsahem a předčasným probuzením. Smyslem této studie bylo prokázat souvislost nočních můr s propustností hranic v mysli, traumatickými zkušenostmi a se vztahovou vazbou. Výzkumu se zúčastnilo 297 osob (237 žen a 60 mužů) z klinické i neklinické populace. Byly použity následující dotazníky: Index závažnosti znepokojivých snů a nočních můr, Dotazník na následky nočních můr, Dotazník mentálních hranic-18, Seznam traumatických symptomů-40 a Škála prožívání blízkých vztahů. Byla prokázána souvislost mezi závažností nočních můr a kvalitou života. Dále byl nalezen vztah mezi tenkými hranicemi v mysli, příznaky traumatu, vztahovou úzkostností a vztahovou vyhýbavostí k závažnosti nočních můr. Vliv pohlaví na závažnost nočních můr prokázán nebyl. Byl však zjištěn rozdíl mezi souborem z neklinické populace, osobami s poruchami afektivity a osobami s poruchami příjmu potravy.A negative content and a precocious awakening are the typical features for the nightmares. The aim of this study was to demonstrate a correlation between severity of nightmares and boundary permeability, traumatic experiences and attachment. 297 persons were involved in the study (237 women and 60 men), from clinical and nonclinical population. Several types of questionnaires were used, such as: The Disturbing Dream and Nightmare Severity Index, The Nightmare Effect Survey, Boundary Questionnaire-18, Trauma Symptom Checklist-40, Experiences in Close Relationships. The correlation between nightmare severity and quality of life was found. Moreover, a relation of thin boundaries, trauma symptoms, attachment anxiety and attachment avoidance to the severity of nightmares was found. An effect of sex on nightmare severity wasn´t demonstrated. However, a difference between the sample from the clinical population, persons with affectivity problems and persons with eating disorders was found.

Number of the records: 1