Number of the records: 1  

Kvalita života učitelů na ZŠ

 1. Title statementKvalita života učitelů na ZŠ [rukopis] / Eliška Klechová
  Additional Variant TitlesKvalita života u učitelů na ZŠ
  Personal name Klechová, Eliška (dissertant)
  Translated titleQuality of life in elementary school teachers
  Issue data2015
  Phys.des.71 + 7 stran příloh : portréty, grafy, schémata, tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Jana Kvintová
  Another responsib. Kvintová, Jana, 1974- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (degree grantor)
  Keywords kvalita života * well-being * životní spokojenost * učitelská profese * osobnost učitele * stres * zdraví * quality of life * well-being * life satisfaction * teaching profession * teacher * stress * health
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - veřejná správa
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00193278-275879577.pdf411.8 MB22.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00193278-ved-148489889.docPosudek vedoucího
  00193278-opon-971017099.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00193278-prubeh-221952196.jpg31.01.201322.04.201519.05.20151Hodnocení známkou

  Cílem diplomové práce je zaměřit se na kvalitu života, respektive celkovou životní spokojenost pedagogů základních škol ve městech a na vesnicích. Dosažení cíle odpovídá i struktura práce, jež se zaměřuje na studium odborné literatury a zdrojů. V empirické části práce, byl použit dotazník životní spokojenosti, který je standardizovaný, což nám zajišťuje adekvátní validitu a reliabilitu výsledků. Kapitoly jsou zaměřeny na kvalitu života, učitelskou profesi, osobnost učitele, stres a jejich zdraví. Cílem empirické části je analýza, srovnání, odpověď na výzkumné otázky a hypotézy týkající se celkové problematiky.The aim of this thesiss is to focus, on the quality of life or overall life satisfaction of primary school teachers in cities, towns and villages. Achieving the goal of the structure of work, which focused on the study of literature and resources. In the empirical part used a questionnaire of life satisfaction wchich is standardized and provides us with adequate validity and reliability of the results. The chapters focus on the quality of life, the teaching profession, teacher personality, stress and health. The aim of the empirical part is the analysis, comparison, answer to the research questions and hypotheses regarding the overall problem.