Number of the records: 1  

Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením

 1. Title statementAktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením [rukopis] / Kristina Ťoková
  Additional Variant TitlesAktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením
  Personal name Ťoková, Kristina (dissertant)
  Translated titleExacerbating activities of aesthetic contents during work with persons with intelectual development disability
  Issue data2014
  Phys.des.102 : tab. + bez příloh
  NoteVed. práce Olga Krejčířová
  Another responsib. Krejčířová, Olga, 1949- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords mentální postižení * estetická výchova * estetika * estetickovýchovná činnost * speciálněpedagogické terapie * arteterapie * integrace * inkluze * intelectual development disability * aesthetic education * aesthetic * aestheticeducational activity * specialpedagogical therapy * art therapy * integration * inclusion
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00189603-141323166.pdf10615.7 KB04.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00189603-ved-477864237.pdfPosudek vedoucího
  00189603-opon-863719267.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189603-prubeh-789534605.pdf31.01.201404.04.201427.05.20142Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřená na aktivizující činnosti estetických i mimoestetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením a jejich vliv na kvalitu života a současně jejich význam v inkluzi jedinců s mentálním postižením do společnosti.Dissertation is aimed at activities of aesthetic contens when working with individuals with intelectual development disability and its influence on life quality of individuals with intelectual development disability and parallelly its importance for inclussion of these individuals to the society.