Number of the records: 1  

syntax

 1. Topical termsyntax
  See linkvětná skladba
  skladba větná
  See alsokonektory (lingvistika)
  přímá řeč
  elipsa (syntax)
  jmenné fráze
  koordinace (lingvistika)
  logická syntax
  nominalizace
  polovětné vazby
  slovesné fráze
  slovosled
  subordinace (lingvistika)
  věta (lingvistika)
  Linking entrysyntax
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (12) - Soubor věcných témat
  (561) - Books
  (1) - Audio documents
  (1) - Electronic sources
  (2) - Electronic books
  (4) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

  To the basket