Number of the records: 1  

hospodářství

 1. Topical termhospodářství
  See linkeconomy
  EKONOMIKA
  Wirtschaft
  See alsodopravní hospodářství
  ekonomie
  hospodaření města
  hospodářská struktura
  makroekonomie
  mikroekonomie
  správa podniku
  zemědělská ekonomika
  1621 hospodářská struktura
  domácí hospodaření
  kolektivní hospodářství
  národní hospodářství
  postindustriální hospodářství
  průmyslová ekonomika
  regionální hospodářství
  sociální hospodářství
  stínová ekonomika
  subsistenční ekonomie
  světová ekonomika
  válečné hospodářství
  veřejný sektor
  Databaset150i
  References (37) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1