Number of the records: 1  

spinální svalová atrofie

 1. Topical termspinální svalová atrofie
  See linkAdult Spinal Muscular Atrophy (UF)
  Adult-Onset Spinal Muscular Atrophy (UF)
  amyotrofie (UF)
  Amyotrophy, Neurogenic Scapuloperoneal, New England Type (UF)
  Bulbospinal Neuronopathy (UF)
  bulbospinální neuronopatie (UF)
  Distal Spinal Muscular Atrophy (UF)
  distální spinální svalová atrofie (UF)
  hereditární motorická neuronopatie (UF)
  Hereditary Motor Neuronopathy (UF)
  míšní svalová atrofie (UF)
  Muscular Atrophy, Adult Spinal (UF)
  Myelopathic Muscular Atrophy (UF)
  Myelopathic Muscular Atrophy, Progressive (UF)
  myelopatická svalová atrofie (UF)
  Oculopharyngeal Spinal Muscular Atrophy (UF)
  okulofaryngeální spinální svalová atrofie (UF)
  progresivní proximální myelopatická svalová atrofie (UF)
  progresivní svalová atrofie (UF)
  Progressive Muscular Atrophy (UF)
  Progressive Myelopathic Muscular Atrophy (UF)
  Progressive Proximal Myelopathic Muscular Atrophy (UF)
  Proximal Myelopathic Muscular Atrophy, Progressive (UF)
  Scapuloperoneal Form of Spinal Muscular Atrophy (UF)
  Scapuloperoneal Spinal Muscular Atrophy (UF)
  skapuloperoneální forma spinální svalové atrofie (UF)
  Spinal Amyotrophy (UF)
  Spinal Muscular Atrophy (UF)
  Spinal Muscular Atrophy, Distal (UF)
  Spinal Muscular Atrophy, Oculopharyngeal (UF)
  Spinal Muscular Atrophy, Scapuloperoneal (UF)
  Spinal Muscular Atrophy, Scapuloperoneal Form (UF)
  spinální muskulární atrofie (UF)
  svalová atrofie páteře (UF)
  See alsonemoci míchy
  onemocnění motorického neuronu
  bulbospinální atrofie vázaná na chromozom X
  spinální svalové atrofie v dětství
  Linking entryMuscular Atrophy, Spinal
  ConspectC10. - 228. - 854. - 468
  C10. - 574. - 562. - 500
  C10. - 668. - 467. - 500
  NoteSkupina onemocnění charakterizovaných zánikem části motorických buněk předních rohů míšních s následnou atrofií denervovaných svalů. Progresivní denervace svalů je kompenzována reinervací z přilehlých motorických jednotek, avšak tato kompenzace není funkční. Zbylé motorické buňky předních rohů míchy jsou normální. Myokard ani intelekt nejsou postiženy. Incidence je 1:10 000 narozených dětí. SMA zahrnuje větší počet jednotek, člení se (a) na formu infantilní (erdnigova-Hoffmannva nemoc), juvenilní (nemoc Kulgelberga-Welanderové) a formy dospělých (Duchenneova-Aranova nemoc, Vulpianova-Bernhardtova nemoc) (b) podle lokalizace na typ proximální (postihuje svalstvo pletence ramenního a pánevního) a distální )postihuje svalstvo předloktí a ruky, resp. bérce a nohy) ev. facio-skapulohumerální, skapuloperoneální a peroneální (též typ bulbární). Léčba SMA je pouze podpůrná. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
  Databaset150m
  References (4) - t150m
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1