Number of the records: 1  

mentální retardace

 1. Topical termmentální retardace
  See linkDeficiency, Mental (UF)
  Disability, Intellectual (UF)
  duševně postižení (UF)
  idiocie (UF)
  Idiocy (UF)
  intelektuální neschopnost (UF)
  Intellectual Development Disorder (UF)
  Mental Deficiency (UF)
  Mental Retardation (UF)
  Mental Retardation, Psychosocial (UF)
  mentální deficience (UF)
  psychosociální retardace (UF)
  Retardation, Mental (UF)
  See alsoneurobehaviorální symptomy
  neurovývojové poruchy
  Patauův syndrom
  syndrom kočičího mňoukání
  de Langeové syndrom
  Downův syndrom
  Praderové-Williho syndrom
  Rubinsteinův-Taybiův syndrom
  syndrom WAGR
  Williamsův-Beurenův syndrom
  mentální retardace vázaná na chromozom X
  Linking entry Intellectual Disability
  ConspectC10. - 597. - 606. - 360
  C23. - 888. - 592. - 604. - 646
  F01. - 700. - 687
  F03. - 625. - 539
  NoteStav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je charakterizován zvláště porušením dovedností‚ projevujícím se během vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ to je poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami. Retardace má mnoho možných etiologií od genetické vady po zátěž v perinatálním období. K určení intelektuální úrovně jsou obvykle používány testy IQ. Hraničními hodnotami jsou výsledky v rozmezí 70-79 IQ. Výsledek nižší než 69 IQ je známkou retardace.
  Databaset150m
  References (20) - t150m
  (10) - Books
  (1) - Video records
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading