Number of the records: 1  

Analyse der Bildkommunikation mithilfe der Sprechakttheorie am Beispiel der deutschen Werbeprints

 1. Title statementAnalyse der Bildkommunikation mithilfe der Sprechakttheorie am Beispiel der deutschen Werbeprints [rukopis] / Pavol Olejarník
  Additional Variant TitlesAnalýza obrazové komunikace pomocí teorie mluvních aktů- na přikladu jazyka reklamy v německojazyčném prostředí
  Personal name Olejarník, Pavol (dissertant)
  Translated titleThe Analysis of the Picture-Communication through the Application of the Speech-Acts-Theory - on example of the German Publicity
  Issue data2011
  Phys.des.51 s., 69191 znaků : il., portréty, schémata
  NoteOponent Karel Frank
  Ved. práce Veronika Opletalová
  Another responsib. Frank, Karel (opponent)
  Opletalová, Veronika, 1981- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra germanistiky (degree grantor)
  Keywords Pragmalingvistika * obrazová semiotika * obrazová rétorika. Charakteristika: V práci se pojednává o možnostech aplikace teorie komunikačních aktů na obrazovou komunikaci * vysvětluje základní pojmy teorie komunikačních aktů dle Searla * základní pojmy obrazové semiotiky Nötha * ? základní pojmy obrazové rétoriky dle Sowinského. Praktická část aplikuje týto poznatky z oblasti zmíněné problematiky v praxi * Pragmalingustic * visual semiotics * visual rhetorik Characteristics. The work deals with possibilities of application of the speechtheory on visual communication * explains the basic concepts of communication according to sprech-acts-theory by Searle * the basic concepts of visual semiotics by Nöth and the basic concepts of the visual rhetoric according to Sowinski. The practical part applies these knowledges from the mentioned area of the question in use
  the basic concepts of visual semiotics by Nöth and the basic concepts of the visual rhetoric according to Sowinski. The practical part applies these knowledges from the mentioned area of the question in use
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languageněmčina
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineNěmecká filologie - Ukrajinská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00165268-180556285.pdf6443.2 MB20.05.2011
  PosudekTyp posudku
  00165268-ved-188508159.pdfPosudek vedoucího
  00165268-opon-177231148.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00165268-prubeh-493565709.pdf18.05.201120.05.201111.06.20122Hodnocení známkou

  Autor: Pavol Olejarník Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra Germanistiky Název práce: Analýza obrazové komunikace za pomoci teorie komunikačních aktů na příkladu jazyka reklamy Vedoucí práce: Mgr. Veronika Opletalová Počet znaků: 69 191 Počet slov: 9 817 Počet příloh: 8 Počet titulů použité literatúry: 6Author: Pavol Olejarník University: University of Palacky, Faculty of Filosofy, Katheder of Germanistik Title: The Analysis of the Picture-Communication through the Application of the Speech-Acts-Theory on example of the german publicity Supervisor: Mgr. Veronika Opletalová Character Count: 69 191 Word count: 9 817 Number of attachments: 8 Number of used literature: 6

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.