Number of the records: 1  

Děti a masmédia

 1. Title statementDěti a masmédia [rukopis] / Richard Neuschel
  Additional Variant TitlesDěti a masmédia
  Personal name Neuschel, Richard (dissertant)
  Translated titleChildren and mass media
  Issue data2011
  Phys.des.83 s. (100 110 znaků) + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Evžen Růžička
  Another responsib. Růžička, Evžen (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Děti * masmédia * mediální gramotnost * mediální výchova * Children * mass media * media literacy * media education
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  112906-207676475.pdf491.6 MB18.03.2011
  PosudekTyp posudku
  112906-ved-376576806.Posudek vedoucího
  112906-opon-297571369.Posudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku masových médií a jejich vlivu na děti. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů, přehled historického vývoje masmédií a jejich začlenění do společenských souvislostí. Věnuje se i problematice mediální výchovy. Upozorňuje na možnosti cíleného zneužití masmédií. Praktická část analyzuje data zjištěná dotazníkovým šetřením ve zvolené oblasti.Graduation theses is based on problems of mass media and their impact on children. Theoretical part includes explanation of basic concepts, an overview of historical development of mass media and their integration into social context. It also presents an issue about media education. And it covers warning of possibility of targeted abuse of media. Practical part analyses information taken from questionnaire research.

Number of the records: 1