Number of the records: 1  

Vytvoření centrální databáze evidence Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě ošetřování přímo lékaři

 1. Title statementVytvoření centrální databáze evidence Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě ošetřování přímo lékaři [rukopis] / Miroslava Vyškovská
  Additional Variant TitlesVytvoření centrální databáze evidence Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě ošetřování přímo lékaři
  Personal name Vyškovská, Miroslava (dissertant)
  Translated titleCreation of Central Databese of Decision on Temporary Sick Leave and Need of Care by Doctors
  Issue data2011
  Phys.des.52 s., 9 s. příl. : il., tab.
  NoteVed. práce Vojtěch Bednář
  Oponent David Surý
  Another responsib. Bednář, Vojtěch (thesis advisor)
  Surý, David (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Klíčová slova: nemocenské pojištění * ošetřující lékař * zákon o nemocenském pojištění * dočasná pracovní neschopnost * e-Neschopenka * Hlášení ošetřujícího lékaře * Key words: health insurance * attending physician * health insurance act * temporary sick leave * electronic doctor's certificate * attending physician report
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSociologie
  Degreee disciplineSociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00099365-302214791.doc9773.6 KB31.03.2011
  PosudekTyp posudku
  00099365-ved-619322099.docxPosudek vedoucího
  00099365-opon-658874423.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00099365-prubeh-695731892.pdf31.03.200931.03.201106.06.20112Hodnocení známkou

  Předmětem této bakalářské diplomové práce je šetření v oblasti nemocenského pojištění, které se bude týkat možné elektronické výměny informací mezi ošetřujícími lékaři a orgánem nemocenského pojištění. Cílem práce je zjistit, jaký je zájem mezi lékaři o zasílání hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné pracovní neschopnosti elektronicky. Tato nová forma komunikace přinese lékařům úsporu času a zjednodušení administrativy. Přispěje také k zefektivnění činnosti orgánu nemocenského pojištění. Výzkumné šetření jsem provedla mezi ošetřujícími lékaři okresu Vsetín. Výsledek šetření může Česká správa sociálního zabezpečení, jako orgán nemocenského pojištění, využít při rozhodování o případných dalších projektech souvisejících s elektronickou výměnou informací v této oblasti.The subject of this Bachelor thesis is a research in the area of health insurance, which will study the possibility of electronic exchange of information between doctor and health insurance authority. The aim of this thesis is to investigate the interest of doctors to receive electronic report about the start, modification and the end of sick leave. This new way of communication will save time and simplify the administration process. It will also streamline the job of health insurance authority. I performed this investigation amongst doctors in the region of Vsetín. Findings of this investigation could be used by health insurance authority The Czech Social Security Administration in decision about viability of other projects using electronic exchange of information.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.