Number of the records: 1  

Spiritualita sportu pohledem křesťanství

 1. Title statementSpiritualita sportu pohledem křesťanství [rukopis] / Karel Pančocha
  Additional Variant TitlesPojetí těla a tělesnosti (a pohybu) ve světových náboženstvích
  Personal name Pančocha, Karel (dissertant)
  Translated titleSpirituality of Sport from the Point of View of Christianity
  Issue data2009
  Phys.des.il.
  NoteVed. práce Ivo Jirásek
  Another responsib. Jirásek, Ivo, 1964- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra kinantropologie a společenských věd (degree grantor)
  Keywords spiritualita * sport * náboženství * křesťanství * muskulární křesťanství * duch * duše * tělo * spirituality * sport * religion * Christianity * Muscular Christianity * spirit * soul * body
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplinetělesná výchova - anglická filologie
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  61883-ved-415227384.xlsPosudek vedoucího

  Práce se zabývá souhrnným pohledem na spiritualitou sportu z hlediska křesťanství. Nejprve se stručně věnuje spiritualitě obecně s přechodem ke spiritualitě sportu a jejímu vymezení. Tu lze předběžně chápat jako obsahově širší, zastřešující termín pro křesťanské pojetí sportu. Dále se věnuje vztahu sportu a křesťanství, zpracovává názory hlavních křesťanských autorit na danou problematiku a představí muskulární křesťanství a jeho vývoj v angloamerickém prostředí. Následně přibližuje názory na spojení sportu a křesťanství. Ty reprezentují jak souhlasný, tak nesouhlasný postoj k tomuto spojení. Poslední část mapuje názorovou variabilitu křesťanských autorů na současné problémy sportovního světa.The thesis deals with the overall approach towards spirituality of sport from the point of view of Christianity. First, it concerns spirituality in general with a gradual shift towards spirituality of sport and its specification, which could be tentatively understood as an umbrella term for Christian understanding of sport. It deals with the relationship of sport and Christianity and elaborates upon the opinions of the main Christian authorities regarding this issue. Then it introduces Muscular Christianity and its development in the Anglo-American background. It focuses on opinions concerning the fusion of sport and Christianity, represented both by approving and disapproving attitudes. The last part covers variability of opinions on contemporary problems in the world of sport given by Christian authors.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.