Number of the records: 1  

Mediace jako andragogická kategorie

 1. Title statementMediace jako andragogická kategorie [rukopis] / Robin Brzobohatý
  Additional Variant TitlesMediace jako andragogická kategorie
  Personal name Brzobohatý, Robin, 1981- (dissertant)
  Translated titleMediation as an andragogical category
  Issue data2010
  Phys.des.95 : schémata, tab.
  NoteVed. práce Dušan Šimek
  Another responsib. Šimek, Dušan, 1950- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Mediace * andragogika * pomáhající profese * dospělý * schopnosti * mediation * andragogy * helping professions * adult * abilities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSociologie
  Degreee disciplineSociologie-Andragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  32228-691458014.pdf29720.6 KB31.03.2010
  PosudekTyp posudku
  32228-ved-330396261.docPosudek vedoucího
  32228-opon-452625710.docPosudek oponenta

  Účelem práce je osvětlit, jak mediace jako dynamicky se rozvíjející disciplína pomáhajících profesí může nalézt své jasné místo v systému těchto profesí. Sociální práce, právo, psychologie a další v mediaci nalézají svá pole působnosti, ale nedokáží dát mediaci a jejímu chápání ve vztahu k současným potřebám klientů a uživatelů sociálních služeb jasný a pevný rámec. Každá ze zmíněných disciplín má tendence z mediace pouze vyčleňovat své oblasti zájmu a tím znemožňovat její univerzální využití. Cílem práce je prokázat, že tím co mediaci umožňuje procházet napříč jednotlivými disciplínami je fakt, že je zaměřena na práci s dospělými a v realitě orientovanými klienty s důrazem na rozvoj jejich vlastních možností ? tedy nejvlastnější andragogické téma. Právě v andragogice může mediace nalézt svůj domov. Druhotným cílem je pak vymezit jasně mediaci od ostatních přístupů, využívajících se v rámci pomáhajících profesí při práci s dospělými klienty.Purpose of this diploma paper is to clear up, how mediation, as dynamicly evolving branch of helping professions, can find it´s own place at the system of these professions. Social work, law, psychology and other finds their spheres of activity inside of mediation.

Number of the records: 1