Number of the records: 1  

Postavení aerobiku ve volnočasových aktivitách studentů Univerzity Palackého

 1. Title statementPostavení aerobiku ve volnočasových aktivitách studentů Univerzity Palackého [rukopis] / Iva Zowadová
  Additional Variant TitlesPostavení aerobiku ve volnočasových aktivitách studentů Univerzity Palackého
  Personal name Zowadová, Iva (dissertant)
  Translated titleRole of aerobics in leisure time activities of Palacky University students
  Issue data2009
  Phys.des.75 s, 5 s. obr. příloh : schémata, tab.
  NoteVed. práce Liběna Kováčová
  Another responsib. Kováčová, Liběna (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sportů (degree grantor)
  Keywords volný čas * pohybová aktivita * aerobik * studenti UP * ASC UP * Leisure time * Sport activities * Aerobic * Up?s students * ASC UP
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  53680-271188146.pdf0598.7 KB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  53680-ved-743255700.docPosudek vedoucího
  53680-opon-364813592.docPosudek oponenta

  Tato práce se zabývá volnočasovými aktivitami studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o kvalitativní výzkum, ve kterém byl pro zjišťování faktů využit list šetření. Celkem bylo dotazováno 200 vysokoškolských studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří využívají volnočasové aktivity nabízené Akademik sport centrem. Práce sleduje, jaké místo zaujímají pohybové aktivity ve struktuře volného času těchto studentů, které pohybové aktivity vysokoškolští studenti preferují, kolik volného času jim věnují a zda zkušenosti získané v těchto pohybových aktivitách mohou uplatnit ve své budoucí profesi.This work deals with leisure-time activities of Palacky University students. It is the quantitative research, where for getting needed facts the research list was used. The research lists were answered by 200 Palacky University students, who are taking part in the activities offered by the Academic Sport Centrum. The work discuss, which place do the sport activities in the structure of these student?s leisure time take, which sport-activities do these students prefer, how much leisure time do they spend by doing them and if the experience gained here can be used in their future profession.

Number of the records: 1