Number of the records: 1  

Homosexualita a bisexualita

 1. Title statementHomosexualita a bisexualita [rukopis] / Edita Omachelová
  Additional Variant TitlesHomosexualita a bisexualita
  Personal name Omachelová, Edita (dissertant)
  Translated titleHomosexuality and Bisexuality
  Issue data2009
  NoteVed. práce Alena Plháková
  Another responsib. Plháková, Alena, 1954- (thesis advisor)
  Pechová, Olga, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords HOMOSEXUALITA * BISEXUALITA * ORIENTACE * POSTOJE * HOMOSEXUALITY * BISEXUALITY * ORIENTATION * ATTITUDES
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  39366-ved-847921636.docPosudek vedoucího
  39366-opon-283538793.docPosudek oponenta

  Homosexualita a bisexualita provází lidstvo od nepaměti, jen se mění postoje k těmto fenoménům. Cílem této práce je ukázat bisexualitu jako sexuální orientaci. Práce je koncipována jako teoreticko- výzkumná ve formě kvalitativního výzkumu.Homosexuality and bisexuality accompany the humankind from time immemorial; only the attitudes towards these phenomena are changing. The goal of this thesis is to present bisexuality as a sexual orientation. The thesis is conceived as a theoretical- research one, based on a qualitative research.

Number of the records: 1