Number of the records: 1  

FOTOGRAFICKÝ A POST-FOTOGRAFICKÝ FILM Základní definice historického vývoje v letech 1894 - 1933

 1. Title statementFOTOGRAFICKÝ A POST-FOTOGRAFICKÝ FILM Základní definice historického vývoje v letech 1894 - 1933 [rukopis] / Kateřina Mlejnková
  Additional Variant TitlesFotografický a postfotografický film /základní definice historického vývoje 10. - 30. let XX. století/
  Personal name Mlejnková, Kateřina (dissertant)
  Translated titlePHOTOGRAPHIC AND POST-PHOTOGRAPHIC FILM Elementary definitions of historical development between the years 1894 {--} 1933
  Issue data2008
  Phys.des.84 s., 20 s. obr. příloh. : il. + 1 CD
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra divadelních a filmových studií (degree grantor)
  Keywords Fotografický film * post-fotografický film * animovaný film * Photographic film * post-photographic film * animated film
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTeorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
  Degreee disciplineTeorie a dějiny dramatických umění
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  47224-745331112.pdf03.4 MB31.12.2999

  Práce se zaměřuje na dějiny a technologický vývoj post-fotografického filmu na pozadí rozvoje filmu fotografického a mapuje základní vývojové moduly a zlomy v letech 1894 - 1933. Historický přehled otevírá problematiku dramaturgické, tematické, výrazové i technologické evoluce post-fotografického filmu, jíž spojuje se základním zhodnocením tohoto vývoje ve vztahu k uměleckým (výrazové a významové prostředky) i komerčním (obchod) tendencím kinematografie jako celku. Práci uzavírá analytické zhodnocení snímku King Kong (1933, USA), významného zlomu post-fotografického filmu.The thesis study the history and technological development of post-photographic film pursuant to historical development of classic photographic film between the years 1894 - 1933. Historical view open up the problems of dramaturgic, thematic, expressive and technological evolution of post-photographic film. It is linked to the basic estimation of the development in relation to the artistic and comercial tendences of cinematography. Analysis of film King Kong (1933, USA) concludes the bachelor thesis.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.