Number of the records: 1  

Does Foreign Impact Matter? Role of United States Policy in Tunisia's Arab Spring

 1. Title statementDoes Foreign Impact Matter? Role of United States Policy in Tunisia's Arab Spring [rukopis] / Markéta Tomášová
  Additional Variant TitlesProč jsou Tunisko a Sýrie rozdílné? Dopad role mezinárodních hráčů na Arabské jaro
  Personal name Tomášová, Markéta, (dissertant)
  Translated titleWhy are Tunisia and Syria different? The Impact of International Actors Role in the Arab Spring
  Issue data2023
  Phys.des.45 s. 92 893 znaků
  NoteOponent Hynek Melichar
  Ved. práce Gökhan Bacik
  Another responsib. Melichar, Hynek (opponent)
  Bacik, Gökhan, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra politologie a evropských studií (degree grantor)
  Keywords Tunisko * Arabské jaro * Jasmínová revoluce * Spojené státy americké * zahraniční politika * Tunisia * Arab spring * Jasmine revolution * The United States of America * foreign policy
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languageangličtina
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programMezinárodní vztahy a bezpečnost
  Degreee disciplineMezinárodní vztahy a bezpečnost / Politologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00275582-993684758.pdf9484.2 KB29.06.2023
  PosudekTyp posudku
  00275582-ved-830602059.docxPosudek vedoucího
  00275582-opon-879243667.pdfPosudek oponenta

  Protesty známé obecně pod pojmem Arabské jaro, které začaly Jasmínovou revolucí v Tunisku v roce 2011 neovlivnily pouze státy regionů Severní Afriky a Blízkého východu, ale také další země, především Evropu, která čelila masivní migrační vlně prchajících lidí před krvavými protesty a válkou. Tunisko bylo po dlouhou dobu jediným příkladem úspěšné demokratické tranzice, ačkoliv dnes je země opět pod autoritářskou vládou jednoho muže, prezidenta Kaise Saida. Tato bakalářská práce pokrývá téma vlivu zahraniční politiky jednoho státu na domácí politiku jiného, v tomto konkrétním případě se jedná o otázku vlivu americké zahraniční politiky na vnitřní politiku a vývoj Tunisku od Jasmínové revoluce až do dnes. Práce využívá "two-good" teorii mezinárodních vztahů.The uprisings known generally as the Arab spring which started in Tunisia in 2011 by Jasmine revolution had affected not just the region of the Middle East and North Africa, but also other countries in the whole world, especially Europe with the immigration wave of people who run away from bloody riots and wars. Tunisia was for a while the only example of successful democratic transition, however today, country is back under rule of one man, Kais Saied. The thesis should cover the topic of how foreign policy of one state can affect domestic situation in other, in this case how and if American foreign policy affected the domestic development in Tunisia since the Jasmine revolution until now by using the two-good theory of the international relations.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.