Number of the records: 1  

Edukace pěstounů

 1. Title statementEdukace pěstounů [rukopis] / Angela Stodůlková
  Additional Variant TitlesEdukace pěstounů
  Personal name Reiterová, Angela (dissertant)
  Translated titleFoster Parents Education
  Issue data2021
  Phys.des.91 s. (126 883 znaků) : grafy, tab. + Dotazník, Doporučení MPSV ze dne 27. 4. 2020, 15. 10. 2020, 02. 03. 2021
  NoteVed. práce Kateřina Thelenová
  Oponent Tomáš Karger
  Another responsib. Thelenová, Kateřina, 1979- (thesis advisor)
  Karger, Tomáš (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Vzdělávací potřeby * vzdělávání dospělých * náhradní rodinná péče * edukace pěstounů * projekt vzdělávací akce * Educational needs * adult education * substitute family care * foster parent education * educational event project
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programAndragogika
  Degreee disciplineAndragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00269251-604192839.pdf191.9 MB19.04.2021
  PosudekTyp posudku
  00269251-ved-410622994.docxPosudek vedoucího
  00269251-opon-538298840.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00269251-prubeh-559679275.docx25.05.202019.04.202131.05.20212Hodnocení známkou

  Tématem diplomové práce je vzdělávání dospělých zkoumáno optikou celoživotního učení. Specificky se text zaměřuje na vzdělávání pěstounů v příbuzenských pěstounských rodinách v Libereckém kraji. Cílem je projektovat vzdělávací akci tzv. šitou na míru vzdělávacích potřeb této cílové skupiny. Předmětem zájmu empirické části jsou vzdělávací potřeby pěstounů. Na základě kvantitativního šetření a pomocí dotazníku byly potřeby popsány, reflektovány v diskurzu legislativních a institucionálních požadavků kladených právě na vzdělávání pěstounů. Výstupem diplomové práce je komentovaný projekt vzdělávací akce pro příbuzenské pěstouny v Libereckém kraji.The topic of the diploma thesis is adult education examined from the perspective of lifelong learning. Specifically, the text focuses on the education of foster parents in foster families in LK (Liberec region). The aim is to design a so-called educational event tailored to the educational needs of this target group. The subject of interest of the empirical part is the educational needs of foster parents. Based on a quantitative survey and a questionnaire, the needs were described and reflected in the discourse of legislative and institutional requirements for the education of foster parents. The output of the diploma thesis is an annotated project of an educational event for foster parents in the Liberec region.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.