Number of the records: 1  

Postoj dětí mladšího školního věku ke čtení

 1. Title statementPostoj dětí mladšího školního věku ke čtení [rukopis] / Dana Fojtíková
  Additional Variant TitlesPostoj dětí mladšího školního věku ke čtení
  Personal name Fojtíková, Dana (dissertant)
  Translated titleThe attitude of young school aged children to read
  Issue data2018
  Phys.des.73 s. (112 650 znaků) + CD ROM
  NoteOponent Pavel Neumeister. Ved. práce Pavla Andrysová
  Another responsib. Neumeister, Pavel (opponent)
  Andrysová, Pavla (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Mladší školní věk * čtení * čtenářské návyky * čtenář * dětský čtenář * čtenářská gramotnost * mezinárodní výzkumy RLS * PIRLS a PISA * Younger school age child * reading * reading habits * reader * child´s reader * reading literacy * the international research of RLS * PIRLS and PISA
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00221795-860854063.pdf221 MB20.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00221795-ved-106248898.docxPosudek vedoucího
  00221795-opon-993475041.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00221795-prubeh-232444535.pdf30.01.201720.04.201815.05.20182Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá postojem dětí mladšího školního věku ke čtení. V teoretické části práce je popsáno vývojové období dětí mladšího školního věku, čtení (druhy a způsoby, čtenářské návyky, poruchy čtení), dětského čtenáře, čtenářskou gramotnost a mezinárodní výzkumy RLS, PIRLS a PISA. Empirická část interpretuje výsledky z dotazníkového šetření.This diploma thesis deals with the attitude of younger school age children to reading. In the theoretical part of the thesis is described the development period of younger school age children, reading (varieties and manners, reading habits, reading disorders), child´s reader, reading literacy and the international researches of RLS, PIRLS and PISA. The empirical part interprets the results of the survey.

Number of the records: 1