Number of the records: 1  

Analýza učitelských konceptů výuky literární výchovy na základní škole

 1. Title statementAnalýza učitelských konceptů výuky literární výchovy na základní škole [rukopis] / Kateřina Lubasová
  Additional Variant TitlesAnalýza učitelských konceptů výuky literatury na základní škole
  Personal name Lubasová, Kateřina (dissertant)
  Translated titleAnalisis of teacher´s concepts in literature´s education at the Basic school
  Issue data2017
  Phys.des.65 s. (132690 znaků) : schémata, tab. + Příloha 1: RVP Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Příloha 2: ŠVP : Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň a 2. stupeň Příloha 3: Školní učební plán- 1.stupeň a 2. stupeň
  NoteOponent Jana Sladová. Ved. práce Jaroslav Vala
  Another responsib. Sladová, Jana, (opponent)
  Vala, Jaroslav, 1975- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury (degree grantor)
  Keywords RVP * ŠVP * literární výchova * čtenář * inovativní moderní metody výuky * učitel * žák * prožitek * tvořivost * dovednosti * poznatky * RVP * ŠVP * National curicculum * literary education * reader * innovative teaching methods * teacher * learner * experience * creativity * skills * knowledge
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00215821-591432367.pdf1214.1 MB19.06.2017
  PosudekTyp posudku
  00215821-ved-358372954.docPosudek vedoucího
  00215821-opon-167492285.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00215821-prubeh-693347850.pdf31.01.201619.06.201706.09.20172Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na analýzu učitelských konceptů výuky literární výchovy na základní škole. Cílem práce bylo prozkoumat a odhalit skutečné užívané metody výuky literární výchovy a to jak na 1. tak i na 2. stupni základní školy. Bylo zjištěno, že výuka probíhá převážně za aplikace tradičních metod výuky a nástup inovativních moderních metod je nedostatečně progresivní. Výzkum prokázal, že učitelé mají zájem užívat těchto metod, ale nemají pro to k dispozici didaktický materiál v knižní podobě, který by jim umožnil bez časově náročných studií a příprav, je aplikovat a užívat.This thesis deals with the analysis of literature teaching concepts in primary education. The main aim was to explore and reveal the methods that are actually used in elementary schools. The research shows that mostly traditional methods are applied and the involvement of modern innovative methods is not sufficiently progressive. The research also proved that teachers are interested in using such methods, but there is not any methodical material available to help them to apply them without any need for time-consuming studies or preparations.

Number of the records: 1