Number of the records: 1  

Analýza uvolňování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže v Teplicích

 1. Title statementAnalýza uvolňování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže v Teplicích [rukopis] / Pavel Holzknecht
  Additional Variant TitlesAnalýza uvolňování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže v Teplicích
  Personal name Holzknecht, Pavel, (dissertant)
  Translated titleAnalysis of the release of grants to promote sports and leisure activities for young people in Teplice
  Issue data2017
  Phys.des.84 s.
  NoteVed. práce Vladimír Hobza
  Another responsib. Hobza, Vladimír (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords tělesná kultura * dotace * municipalita * rozpočet * hospodaření * physical culture * subsidy * municipality * budget * economy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00203021-684639349.pdf283.3 MB30.06.2017
  PosudekTyp posudku
  00203021-ved-715966892.xlsPosudek vedoucího
  00203021-opon-654852761.xlsxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00203021-prubeh-266679479.pdf14.03.201230.06.201707.09.20171Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá financováním sportu a volnočasových aktivit mládeže v Teplicích v letech 20132016, přičemž hlavním cílem je provedení analýzy systému financování a jeho zhodnocení. Výsledky této analýzy ukazují na nízkou úroveň financování institucionální složky podpory sportu (461 Kč/obyvatel/rok), která je významně ovlivněna nedostatečnou municipální infrastrukturou. Toto tvrzení je podpořeno srovnáním se statutárními městy Most (699 Kč/obyvatel/rok), Chomutov (790 Kč/obyvatel/rok) a Děčín (487 Kč/obyvatel/rok). Zjištěná míra neinstitucionální podpory odpovídá srovnání s těmito městy, město Teplice (321 Kč/obyvatel/rok), je však jediné, kde neexistuje žádná forma grantové (kriteriální) podpory. Tato forma podpory je však významným finančním zdrojem subjektů, které se věnují činnosti dětí a mládeže. Podpora vyčleněná výhradně pro tyto účely dosahuje úrovně 81 % neinstitucionální podpory, tedy 2,43 % čistých příjmů města. Získané poznatky mohou být následně použity jako podklad k vytvoření nového systému udělování dotací na sport a volnočasové aktivity v Teplicích.The diploma thesis deals with financing of sport and leisure activities for young people in Teplice in 2013 2016. The main aim is to analyse and evaluate the funding system. Results of this analysis show poor quality of financing of institutional sector in sport support (461 CZK/inhabitant/year), which is significantly influenced by insufficient municipal infrastructure. This assertion is supported by comparison with statutory cities Most (699 CZK/inhabitant/year), Chomutov (790 CZK/ inhabitant/year) and Děčín (487 CZK/ inhabitant/year). The ascertained amount of non-institutional support corresponds with these cities, however, Teplice (321 CZK/inhabitant/year) is the only one where no form of grant (criterial) support exists. However, this form of support is a significant financial source of entities dedicated to activities of children and the young. The support earmarked specifically for these purposes reaches 81 % non-institutional, which is 2,43 % of net income of the city. The gained knowledge can be furthermore used as material for creating new granting system for sport and leisure activities in Teplice.

Number of the records: 1