Number of the records: 1  

Problematika překladu japonských onomatopoických a mimetických výrazů do češtiny

 1. Title statementProblematika překladu japonských onomatopoických a mimetických výrazů do češtiny [rukopis] / Veronika Galačová
  Additional Variant TitlesProblematika překladu japonských onomatopoických a mimetických výrazů do češtiny
  Personal name Galačová, Veronika (dissertant)
  Translated titleOn translating Japanese onomatopoeic and mimetic expressions into Czech
  Issue data2016
  Phys.des.53 s. (95 400 znaků) : schémata, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Halina Zawiszová
  Another responsib. Zawiszová, Halina (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra asijských studií. Japonština (degree grantor)
  Keywords japonština * zvukově-symbolický systém * zvukově symbolická slova * onomatopoia * mimetická slova * překlad * Japanese * sound-symbolic system * sound-symbolic words * onomatopoeia * mimetic words * translation
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineJaponská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00210025-998021004.pdf551.2 MB22.06.2016
  PosudekTyp posudku
  00210025-ved-131099568.pdfPosudek vedoucího
  00210025-opon-188314143.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00210025-prubeh-120844525.jpg07.04.201622.06.201631.08.20161Hodnocení známkou

  Cílem této práce je odpovědět na otázku, jakým způsobem jsou překládána japonská onomatopoická a mimetická slova do češtiny. Za tímto účelem byl proveden vlastní výzkum v rámci vybraných beletristických děl. V první kapitole je představen zvukově symbolický systém japonštiny, ve druhé kapitole jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti překladu těchto výrazů do jiných jazyků. Ve třetí kapitole je popsána metodologie výzkumu a ve čtvrté jsou uvedeny výsledky zkoumání a podrobněji rozepsány jednotlivé kategorie způsobu překladu a další vypozorované jevy.The aim of this thesis is to show how onomatopoeic and mimetic words are translated from Japanese into Czech. In order to achieve this goal, there has been research done on examples of specific literary works. First chapter of this thesis introduces the Japanese sound-symbolic system. The second chapter summarizes previous studies in the field of translating onomatopoeic and mimetic words from Japanese into other languages. The research methodology is described in the third chapter. The fourth chapter shows the results of the research and each method of translation is described in great detail.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.