Number of the records: 1  

Finský učitel jako fenomén české vzdělávací politiky

 1. Title statementFinský učitel jako fenomén české vzdělávací politiky [rukopis] / Renáta Dobiášová
  Additional Variant TitlesVzdělávání učitelů v České republice a ve Finsku
  Personal name Dobiášová, Renáta (dissertant)
  Translated titleProcess of teacher´s education in the Czech republic and Finland
  Issue data2016
  Phys.des.93 s. + CD ROM
  NoteVed. práce Pavel Neumeister
  Another responsib. Neumeister, Pavel (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords finský učitel * student učitelství * pregraduální vzdělávání učitelů * prestiž učitele * platy učitelů * vzdělávací politika * finnish teacher * student of teaching * undergraduate teaching experience * teacher's pretige * teachers' wages * education policy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - veřejná správa
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190139-947967267.pdf71.6 MB22.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00190139-ved-496483704.docPosudek vedoucího
  00190139-opon-885226517.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190139-prubeh-593997436.pdf24.02.201422.04.201617.05.20161Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zaměřuje na charakterizování a analyzování fenoménu finského učitele v kontextu diskusí o podobě českého školství a strategiích jeho dalšího rozvoje. Podává obraz o tom, v jaké souvislosti se v českých médiích píše o finských učitelích, o rozdílech mezi nimi a českými učiteli. Současně doplňuje zjištěné údaje o další výzkumy na daná témata, s cílem podat relevantní informace o zjištěných stereotypech.This thesis focuses on the characterization and analysis of Finnish teachers phenomenon in the context of discussions on the form of Czech education and the strategies for its further development . It offers a reflection of the context in which the Czech media writes about Finnish teachers, the differences between them and Czech teachers. At the same time it complements the survey data with further research on these topics in order to provide relevant information on the identified stereotypes.

Number of the records: 1