Number of the records: 1  

Analýza tréninkového zatížení u výkonnostních a vrcholových plavců s ploutvemi

 1. Title statementAnalýza tréninkového zatížení u výkonnostních a vrcholových plavců s ploutvemi [rukopis] / Barbora Sládečková
  Additional Variant TitlesAnalýza tréninkového zatížení ve výkonnostním a vrcholovém ploutvovém plavání
  Personal name Sládečková, Barbora (dissertant)
  Translated titleAnalysis of training load in competitive and elite finswimming
  Issue data2015
  Phys.des.47 stran
  NoteVed. práce Filip Neuls
  Oponent Zbyněk Svozil
  Another responsib. Neuls, Filip, 1976- (thesis advisor)
  Svozil, Zbyněk, 1961- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra přírodních věd v kinantropologii (degree grantor)
  Keywords Plavání * plavání s ploutvemi * sportovní trénink * tréninkové zatížení * objem zatížení * Swimming * finswimming * sport training * training load * training volume
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplinetělesná výchova - anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00213649-650919008.pdf406.1 MB30.06.2015
  PosudekTyp posudku
  00213649-opon-298175394.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00213649-prubeh-554262238.pdf08.06.201530.06.201501.09.20151Hodnocení známkou

  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu tréninkového zatížení u výkonnostních a vrcholových plavců s ploutvemi v sezóně 2013/2014. Analyzována byla data z tréninkových deníků Klubu sportovních potápěčů Olomouc a Klubu vodních sportů Laguna Nový Jičín. Práce je zaměřená na analýzu objemového zatížení v rámci makrocyklu, mezocyklů a mikrocyklů a jejích srovnání. Dále na srovnání tréninkových objemů s ohledem na využití vybavení. V práci vyhodnocuji nashromážděná data a uvádím rozdíly ve sportovní přípravě mezi vybranými kluby. Z výsledků vyplývá, že tréninkové zatížení v obou klubech zohledňuje jednotlivá období. Výrazné rozdíly byly zjištěny v celkovém tréninkovém objemu i v tréninkovém objemu zohledňující použité vybavení.The bachelor thesis is focused on analysis of training load in competitive and elite finswimming in the season 2013/2014. The data was analysed from training diaries of the clubs KSP Olomouc and Laguna Nový Jičín. This work is focused on analysis of training volume within the macrocycle, mesocycles and microcycles and their comparison. Another aim was to compare training volumes having regard to the use of equipment. In the thesis I evaluate the collected data and I present the differences in training load between the selected clubs. The results show that both clubs take in account the individual periods in training load. Significant differences were found in the overall training volume and in the training volume considering the used equipment.

Number of the records: 1