Number of the records: 1  

Emoční empatie a její vztah ke Škále oboustranné autonomie v Rorschachově metodě

 1. Title statementEmoční empatie a její vztah ke Škále oboustranné autonomie v Rorschachově metodě [rukopis] / Tereza Ambrožová
  Additional Variant TitlesEmoční empatie a její vztah ke Škále oboustranné autonomie v Rorschachově metodě
  Personal name Ambrožová, Tereza (dissertant)
  Translated titleEmotional Empathy in Relation to Rorschach Mutuality of Autonomy Scale
  Issue data2015
  Phys.des.64 s. (105 119 znaků) : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteOponent Roman Procházka
  Ved. práce Martin Seitl
  Another responsib. Procházka, Roman (opponent)
  Seitl, Martin, 1981- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords Emoční empatie * Oboustranná autonomie * Teorie objektních vztahů * Rorschachova metoda * Škála oboustranné autonomie * EES * Emotional Empathy * Mutuality of Autonomy * Object Relations Theory * Rorschach Inkblot Test * Mutuality of Autonomy Scale * EES
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00191489-924059502.pdf1161.6 MB31.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00191489-ved-734684220.pdfPosudek vedoucího
  00191489-opon-136627780.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00191489-prubeh-648356185.pdf30.04.201431.03.201510.06.20151Hodnocení známkou

  Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat vztah emoční empatie a oboustranné autonomie posuzované dle Škály oboustranné autonomie. Dále byl sledován vztah mezi emoční empatií a rodem a mezi oboustrannou autonomií a rodem. Teoretická část práce se věnuje oblastem emoční empatie, autonomie, projektivním metodám a provedeným výzkumům. V našem výzkumu jsme data sbírali prostřednictvím Rorschachovy metody a dotazníku EES. Výzkumným souborem bylo 60 respondentů ve věku od 21 do 58 let. Výběrový soubor byl vytvořen kombinací metody sněhové koule, příležitostného výběru, záměrného výběru a metody výběru souboru samovýběrem. Potvrdili jsme existenci vztahu emoční empatie a oboustranné autonomie, a dále také vztahu rodu a emoční empatie a vztahu rodu a oboustranné autonomie. Výsledky poukazují na důležitost raného vývoje autonomie a jeho vztahu k dalšímu vývoji emoční empatie.The main goal of the bachelor thesis was to examine the relationship between emotional empathy and mutuality of autonomy assessed by Mutuality of autonomy Scale. Further the relationship between emotional empathy and gender and between mutuality of autonomy and gender was investigated. Theoretical part of the thesis is dealing with the field of emotional empathy, autonomy, projective methods and performed studies. In our survey, we collected data by Rorschach inkblot Test and EES questionnaire. The research sample contained 60 respondents in age from 21 to 58. The selective sample was achieved by combination of snowball method, occasional choice, intentional choice and oneself choice method. We confirmed the existence of relationship between emotional empathy and mutuality of autonomy as well as the relationship between gender and emotional empathy and also relationship between gender and mutuality of autonomy. The results point out the importance of an early development and its relation to following development of emotional empathy.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.