Number of the records: 1  

Analyse der Bildwerbung und ihrer kommunikativen Fähigkeiten mithilfe der Bildakttheorie

 1. Title statementAnalyse der Bildwerbung und ihrer kommunikativen Fähigkeiten mithilfe der Bildakttheorie [rukopis] / Pavol Olejarník
  Additional Variant TitlesAnalýza reklamních komunikátů prostřednictvím teorie obrazových aktů. Analyse der Bildwerbung und ihrer Kommunikativen Fähigkeiten mithilfe der Bildakttheorie
  Personal name Olejarník, Pavol (dissertant)
  Translated titleThe Analysis of the Publicity through the Application of the Picture-Acts-Theory
  Issue data2014
  Phys.des.92 s. (127 313) : schémata, tab.
  NoteOponent Karel Frank
  Ved. práce Veronika Opletalová
  Another responsib. Frank, Karel (opponent)
  Opletalová, Veronika, 1981- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra germanistiky (degree grantor)
  Keywords Pragmalingvistika * řečový akt * obrazová sémiotika * obrazová rétorika * Pragmalingustics * visual semiotics * visual rhetorics * speech act
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageněmčina
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineNěmecká filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190920-513825566.pdf15423.4 MB28.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00190920-ved-505735268.pdfPosudek vedoucího
  00190920-opon-214884366.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190920-prubeh-681908532.pdf02.04.201428.04.201416.06.20142Hodnocení známkou

  Práce pojednává o možnostech aplikace teorie řečových aktů dle Searla na obrazovou komunikaci. Dál se zabývá sémiotikou obrazu a dělením znaků dle Peirce a Sebeoka, obrazovou rétorikou dle Gerharda Schweppenhäusera a Wernera Kroebel-Riele. Autor se též zabývá problematikou persuasivních stratégií v reklamě. V praktické části je provedena analýza 19 vybraných reklamních plakátů s dominantní obrazovou složkou.The paper deals with possibilities of application of the speech act theory by Searle to visual communication. The author proceeds with semiotics of the image and the sign classification by Peirce and Sebeok, visual rhetorics by Gerahard Schweppenhäuser and Werner Kroebel-Riel. At the end of the theoretical part the author also deals with the issue of persuasive strategies in advertising. The practical part applies knowledge in practice: it consists of the analysis of 19 advertisements.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.