Number of the records: 1  

Cechovní korporace ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě: Kroměříž a Prostějov v 16.-19. století

 1. Title statementCechovní korporace ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě: Kroměříž a Prostějov v 16.-19. století [rukopis] / David Sobek
  Additional Variant TitlesCechovní korporace ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě: Kroměříž a Prostějov v 16.-19. století
  Personal name Sobek, David (dissertant)
  Translated titleThe Guilds in Towns of Nobility in the Early Modern Moravia: Kroměříž and Prostějov in the 16th - 19th Century
  Issue data2015
  Phys.des.169 s. (396 576 znaků) : il., tab.
  NoteVed. práce Michael Viktořík
  Another responsib. Viktořík, Michael, 1979- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra historie (degree grantor)
  Keywords cech * cechovní korporace * řemeslníci * kožešníci * řezníci * ševci * vrchnostenské město * Morava * Kroměříž * Prostějov * raný novověk * 16. století * 17. století * 18. století * 19. století * artikuly * učňovství * tovaryšství * mistrovství * cechovní samospráva * náboženství * zbožnost * ženy * mobilita * migrace * guild * guild corporations * craftsmen * furriers * butchers * shoemakers * town of nobility * Moravia * Kroměříž * Prostějov * Early modern period * 16th century * 17th century * 18th century
  18th century * 19th century * orders * apprenticeship * journeymanship * mastery * internal governance of guilds * religion * religiousness * women * mobility * migration
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programHistorie
  Degreee disciplineHistorie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00187663-391602884.pdf484.9 MB07.05.2015
  PosudekTyp posudku
  00187663-ved-790270762.docPosudek vedoucího
  00187663-opon-739266925.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00187663-prubeh-504685976.pdf31.03.201507.05.201528.05.20151Hodnocení známkou

  Práce má za cíl přiblížit vývoj cechovních korporací ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě v 16.-19. století na příkladu tří kroměřížských a prostějovských řemeslných cechů. Prostor je věnován jak vývoji korporací, tak i fenoménům, mezi něž patří učňovství, tovaryšství a mistrovství, samospráva cechů, náboženská činnost a projevy zbožnost, otázka žen v ceších a mobilita cechovních řemeslníků.The aim of this thesis is to describe the development of guild corporations in towns of nobility in the Early modern Moravia from the 16th to 19th century in the example by three craftsman guilds in Kroměříž and Prostějov. Thesis is focused on the development of the guild corporations and the phenomena including an apprenticeship, a journeymanship and a mastery, an internal governance of guilds, a religious activity and a manifestation of religiousness, an issue of women in guilds and a mobility of guild craftsmen.

Number of the records: 1