Number of the records: 1  

Adekvátní výukové metody v MŠ pro oblast podpory zdraví a zdravého životního stylu - výživa

 1. Title statementAdekvátní výukové metody v MŠ pro oblast podpory zdraví a zdravého životního stylu - výživa [rukopis] / Andrea Pražáková
  Additional Variant TitlesAdekvátní výukové metody v MŠ pro oblast podpory zdraví a zdravého životního stylu - výživa
  Personal name Pražáková, Andrea (dissertant)
  Translated titleAdequate teaching methods in a NURSERY SCHOOL for the area of health promotion and healthy lifestyle-nutrition
  Issue data2014
  Phys.des.77 s., 5 s. (98 107 znaků) : il. + 1 disketa
  NoteVed. práce Michaela Hřivnová
  Another responsib. Hřivnová, Michaela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords fyziologie výživy * potravinová pyramida * pitný režim senzorické aspekty výživy * návrhy a realizace * physiology of nutrition * food pyramid * fluid intake * sensorial aspects of nutrition * proposition and implementation
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineUčitelství pro mateřské školy
  book

  book


  Teoretická část bakalářské práce se zabývá charakteristikou předškolního věku, fyziologií výživy, potravinovou pyramidou, pitným i stravovacím režimem, senzorickými aspekty výživy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Praktická část obsahuje vlastní návrhy a realizaci didaktických pomůcek i her, vhodné ke vzdělávací nabídce zaměřené na zdravou výživu v mateřské školeThe theoretical section deals with the characteristics of pre-school age, physiology of nutrition, food pyramid, fluid and eating intake, sensorial aspects of nutrition and Framework Educational Program for pre-school education. Practical part presents innovative individual suggestions for implementation of didactic games and teaching aids suitable for educational scheme that focuses its attention on healthy nutrition in nursery school.

Number of the records: 1