Number of the records: 1  

Analýza dotační podpory města Prostějova se zaměřením na sport a rekreaci

 1. Title statementAnalýza dotační podpory města Prostějova se zaměřením na sport a rekreaci [rukopis] / Jana Lukele
  Additional Variant TitlesAnalýza dotační politiky podpory města Prostějova se zaměřením na sport a rekreaci
  Personal name Lukele, Jana (dissertant)
  Translated titleAnalysis of grant support of the town Prostějov focusing on sport and recreation
  Issue data2013
  Phys.des.112 s. (185 764 znaků) : mapy, grafy, tab.
  NoteVed. práce Vladimír Hobza
  Another responsib. Hobza, Vladimír (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords sport * tělesná kultura * rozpočet * dotace * kritéria * municipalita * sport * physical culture * budget * grants * criteria * municipality
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183488-543785901.pdf143 MB24.07.2013
  PosudekTyp posudku
  00183488-ved-237126204.docPosudek vedoucího
  00183488-opon-883293026.xlsxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183488-prubeh-997739859.jpg14.03.201224.07.201303.09.20131Hodnocení známkou

  Cílem práce je rozbor dotační politiky města Prostějova v oblasti sportu a rekreace za vybrané období. Pohled do zvolených nástrojů v prostředí municipální působnosti objasní způsob, jak oblast dotační subvence tělocvičných aktivit řeší představitelé téměř padesátitisícového města. První část obsahuje teoretické poznatky, objasňuje pojmy z oboru tělesné kultury. Druhá část vymezuje problematiku nastavených pravidel pro poskytování finančních příspěvků. Pracuje s výsledky analýz, rozebírá poznatky o rozdělování podpor z veřejných prostředků města. Získaná srovnání a vyhodnocení mohou v kontextu vnitřní kultury municipality posloužit jako podklad k utříbení a zpřesnění informací vůči žadatelům finančních transferů nejen v oblasti sportu a rekreace.The aim of this thesis is to analyze the subsidy policy of the town Prostějov in sport and recreation for the selected period. Looking to the selected tools in the municipal will illustrate the way of the area grant subsidies physical activities addressed to the representatives of nearly fifty thousand inhabitants. The first part contains theoretical knowledge and explains the concepts of physical culture. The second part defines the issues set of rules for financial contributions. The thesis works with analysis results and also analyzes findings on the distribution of public aid centre. The resulting comparison and evaluation can in the context of the internal culture of municipalities serve as a basis for selection and more accurate information to applicants of financial transfers not only in sport and recreation.

Number of the records: 1